Sprawdź swoją wiedzę!

Sytuacja:

Pijesz z koleżanką kawę w kawiarni. Nagle słyszysz, że ktoś z sąsiedniej Sali krzyczy: ?Pomocy, ratunku!?. Wstajesz, aby zobaczyć co się stało i zauważasz, że kobieta ok. 45 lat leży na podłodze. Podchodzisz do niej i stwierdzasz, że nie reaguje.

Co robisz? (zaznacz właściwe odpowiedzi)

Pytania dodatkowe:

Słyszalne bulgotanie jest wywołane śluzem w drogach oddechowych.

Czy obsługa różnych typów defibrylatorów wymaga specjalnego przeszkolenia?

Chorego z podejrzeniem udaru należy ułożyć w wygodnej pozycji, jeżeli jest przytomny.

Zaburzenia mowy, trudności z chodzeniem, zaburzenia widzenia mogą być objawami udaru.

Czy amputowaną część umieszczasz w pojemniku nieprzepuszczającym wody?

Czy zawsze obcinasz ciało obce wystające z rany?

Pobudzenie, obniżona świadomość są objawami wstrząsu.

Czy zawsze stosujesz substancje neutralizujące w przypadku oparzeń chemicznych?

Bardzo rzadko spotykanym zatruciem jest przedawkowanie leków w połączeniu z alkoholem.