Sprawdź swoją wiedzę!

Sytuacja:

Koleżanka opalała się na słońcu w temperaturze ok. 35 °C. Następnie zagrała w siatkówkę na plaży. Przyszła do hotelu osłabiona, zdezorientowana, ma drżenie mięśni.

Co robisz? (zaznacz właściwe odpowiedzi)

Pytania dodatkowe:

Zbierasz wywiad o historii choroby poszkodowanego.

Niemowlętom uciskasz klatkę piersiową dwoma palcami.

Jeżeli chory ma atak astmy, podaj dodatkową dawkę przyjmowanych leków wziewnych.

Zaburzenia mowy, trudności z chodzeniem, zaburzenia widzenia mogą być objawami udaru.

Czy amputowaną część umieszczasz w pojemniku nieprzepuszczającym wody?

Czy kontakt z krwią poszkodowanego jest bezpieczny?

Drętwienie kończyn, zburzenia czucia, ból w okolicy pleców mogą być objawami urazu kręgosłupa.

Zawsze jeżeli podejrzewasz złamanie kości, wzywasz pogotowie ratunkowe.

Opaskę elastyczną należy zakładać tak, aby była rozciągnięta na ok. 1/3 długości i aby móc obserwować palce poszkodowanego.