Sprawdź swoją wiedzę!

Sytuacja:

Uczeń w czasie lekcji wychowania fizycznego przewrócił się uderzając ręką o drabinki znajdujące się na Sali gimnastycznej. Trzyma się za rękę, zgłasza ból. W miejscu urazu skóra pozostaje nienaruszona, występuje tkliwość, stopniowo pojawia się obrzęk. Uczeń nie może poruszać uszkodzoną kończyną.

Co robisz? (zaznacz właściwe odpowiedzi)

Pytania dodatkowe:

U poszkodowanych i dzieci powyżej pierwszego roku życia prowadzisz uciskanie klatki piersiowej i oddech zastępczy w stosunku 30:2.

Jeżeli stwierdzasz, że poszkodowany nie oddycha, polecasz zadzwonić po pomoc medyczną i niezwłocznie przynieść defibrylator AED.

Czy stosujesz ucisk w miejscu krwawienia?

Czy w przypadku oparzenia chemicznego spłukujemy ciało dużą ilością wody?

Czy wiek poszkodowanego zmienia nasze postępowanie w przypadku oparzeń?

Węgiel aktywny ma dużą możliwość absorpcji w żołądku i jelitach.

Tlenek węgla jest bezwonny, bezbarwny, niedrażniący.

Skurcze mięśni występujące po przebywaniu w wysokiej temperaturze mogą być objawem przegrzania.

Pomoc osobie wychłodzonej polega między innymi na zmianie odzieży na ciepłą i suchą.