Sprawdź swoją wiedzę!

Sytuacja:

Mężczyzna lat 32 (kucharz) przeciął dłoń nożem kuchennym. Rana ma ok. 4 cm, długości, brzegi równe, wypływa z niej krew.

Co robisz? (zaznacz właściwe odpowiedzi)

Pytania dodatkowe:

Ocenę stanu poszkodowanego rozpoczynasz od głowy i kontynuujesz przesuwając się w dół.

Czy defibrylator AED posiada system kontroli wewnętrznej?

Czy defibrylatora AED możemy używać u dzieci powyżej 1 roku życia?

Chorego z podejrzeniem udaru należy ułożyć w wygodnej pozycji, jeżeli jest przytomny.

Czy bezpośrednio na ranę nakładasz jałowy kompres, gazę?

Poszkodowanemu z podejrzeniem reakcji anafilaktycznej pozwalasz chodzić ponieważ jest pobudzony.

Czy w oparzeniu prądem elektrycznym mamy miejsce wejścia i wyjścia prądu?

Drętwienie kończyn, zburzenia czucia, ból w okolicy pleców mogą być objawami urazu kręgosłupa.

Objawami zatrucia tlenkiem węgla są nudności, wymioty, zawroty głowy, ból w klatce piersiowej.