Sprawdź swoją wiedzę!

Sytuacja:

Mężczyzna lat 32 (kucharz) przeciął dłoń nożem kuchennym. Rana ma ok. 4 cm, długości, brzegi równe, wypływa z niej krew.

Co robisz? (zaznacz właściwe odpowiedzi)

Pytania dodatkowe:

Chorego z podejrzeniem udaru należy ułożyć w wygodnej pozycji, jeżeli jest przytomny.

Czy bezpośrednio na ranę nakładasz jałowy kompres, gazę?

Czy zawsze stosujesz substancje neutralizujące w przypadku oparzeń chemicznych?

Czy w oparzeniu prądem elektrycznym mamy miejsce wejścia i wyjścia prądu?

Wolne ciało obce staraj się wyciągnąć z oka wilgotnym kompresem.

Krwawienie z tylnej części nosa jest niebezpieczne.

Zawsze jeżeli podejrzewasz złamanie kości, wzywasz pogotowie ratunkowe.

Jeżeli poszkodowany jest przytomny po nadużyciu leków nasennych, układasz go w pozycji bocznej ustalonej.

Wysiłek fizyczny w wysokiej temperaturze zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia przegrzania.