Sprawdź swoją wiedzę!

Sytuacja:

Mężczyzna lat 32 (kucharz) przeciął dłoń nożem kuchennym. Rana ma ok. 4 cm, długości, brzegi równe, wypływa z niej krew.

Co robisz? (zaznacz właściwe odpowiedzi)

Pytania dodatkowe:

Najwięcej urazów powstaje w trakcie oceny stanu poszkodowanego.

Jeżeli jest więcej poszkodowanych, zajmujesz się pierwszym znalezionym.

Drogi oddechowe u dorosłego udrożniasz odchylając głowę do tyłu i przyciągając żuchwę do szczęki.

Czy defibrylatora AED możemy używać u dzieci powyżej 1 roku życia?

Czy oparzenie stóp, dłoni, twarzy jest cięższe niż innych części ciała?

Czy rumień, obrzęk, ból są objawami oparzenia pierwszego stopnia?

Wolne ciało obce staraj się wyciągnąć z oka wilgotnym kompresem.

Okład z lodu lub opatrunek schładzający stosujemy, jeżeli podejrzewamy skręcenie.

O hipotermii mówimy, jeżeli temperatura ciała spada poniżej 35 stopni.